Skillnad på Stylist, Homestagingkonsult och Inredare?

Jag får ofta frågan vad som skiljer en inredare från en stylist och Homestagingskonsult. Man kan väl enkelt säga att den som är inredare också är stylist och homestagingkonsult men inte tvärtom.

En stylist stylar inför något. Tex styling inför mässor (montrar) och fotografering av produkter. Stylar även butiksskyltning.

En homestagingkonsult stylar bostäder inför en försäljning med målsättningen att höja värdet. Har ofta ett lager av möbler och inredning.

En inredare har mycket längre utbildning som ofta avslutas med ett certifieringsprov. Man skapar en helhet från idé till färdig inredning. Man arbetar med moodboards, planritningar, skisser (ofta i 3D), produktlistor och färgsättningsförslag. En inredare är också återförsäljare av produkter till kund. Jobbar nära kunden med målsättningen är att göra det arbete som krävs för att kunden skall få den optimala inredningen som passar just henne/honom. hopps

Efter avslutad certifiering 2018. Omgiven av de arbeten som ingått under utbildningen till Inredare.